Zapoznaj się z systemem przetwarzania danych

 

Nasze usługi kompleksowo wypełniają obszar pomiędzy gromadzeniem danych, a ich analizą. Przekazane  nam ankiety, kwestionariusze lub formularze poddajemy dalszej obróbce, polegającej na kodowaniu danych, przygotowaniu programu umożliwiającego wprowadzanie danych oraz na bieżącej kontroli jakości przetwarzania. W efekcie powstaje baza danych gotowa do prowadzenia analiz, przygotowania  zestawień tabelarycznych lub raportów.

Elektroniczne formularze

Kodowanie danych

Jest to usługa kierowana przede wszystkim do instytucji zajmujących się badaniami społecznymi. Na podstawie tekstowych odpowiedzi na pytania otwarte przygotowywane są klucze kodowe, na podstawie których odpowiedziom przypisywane są odpowiednie wartości (kody). Dane kodujemy według kluczy przygotowanych przez nas, bądź przesłanych przez zleceniodawcę. Do zbioru danych, zamiast oryginalnego tekstu wprowadzane są kody, co umożliwia analizę ilościową uzyskanych odpowiedzi.

Wprowadzanie danych

Zestawienia tabelaryczne i raporty

Każda z wyżej wymienionych usług może być świadczona niezależnie od pozostałych. Możemy przygotować elektroniczny formularz i przekazać go zleceniodawcy, który samodzielnie podejmie się wprowadzania danych. Możemy kodować dane tekstowe przekazane nam w postaci innej, niż nasza bazy danych. Możemy również wprowadzać dane korzystając z oprogramowania udostępnionego nam przez zleceniodawcę (np. formularz udostępniony w sieci, połączony bezpośrednio z bazą klienta).

Pobierz pdf z informacjami o naszej firmie.


© Questin

O nas  Nasze usługi  Wprowadzanie danych  Kodowanie danych  Zestawienia tabelaryczne  Elektroniczne formularze  Qinput  Nasi Partnerzy  Kontakt