Zapoznaj się z systemem przetwarzania danych

 

Współpracujemy głównie z różnego typu podmiotami zajmującymi się badaniami społecznymi. Do grupy ten należą zarówno firmy oferujące badania marketingowe, jak i instytucje realizujące badania w szerszym, społecznym kontekście.

Wspieramy instytucje naukowe oraz inne podmioty prowadzące badania ewaluacyjne na zlecenie administracji publicznej lub firm korzystających z funduszy unijnych (m.in. Akademia Humanistyczna w Pułtusku , Laboratorium Badań Społecznych). Współpracujemy także z firmami zajmującymi się marketingowymi badaniami rynku (m.in. Grupa IQS , HumanGraph , TNS Pentor , Nielsen ).

Od początku naszej działalności współpracujemy z Test Achats – największym w Europie Zachodniej stowarzyszeniem działającym na rzecz konsumentów. Stowarzyszenie to realizuje badania społeczne na dużych, nawet kilkudziesięciotysięcznych próbach w pięciu państwach europejskich oraz w Brazylii.

"Our long-standing working-together-experience has always been one of highly mutual satisfaction with working conditions, with respect of agreements, with deadlines compliance, with costs for services and with quality performance. Based on decades of experience with manual data-entry on high quantities of long and complex survey instruments, Test-Achats and its partner organizations strongly and sincerely recommend this company and its team. They provide an outstanding quality of services as compared to many other companies we worked with for data-entry processing purposes over the past 30 years".
 

Guy Sermeus
Statistical Surveys Department - Manager
European Partner Group
Brussels, January 19, 2009
 


© Questin

O nas  Nasze usługi  Wprowadzanie danych  Kodowanie danych  Zestawienia tabelaryczne  Elektroniczne formularze  Qinput  Nasi Partnerzy  Kontakt