Zapoznaj się z systemem przetwarzania danych

 

Nasze usługi kompleksowo wypełniają obszar pomiędzy gromadzeniem danych, a ich analizą. Przekazane  nam ankiety, kwestionariusze lub formularze poddajemy dalszej obróbce, polegającej na kodowaniu danych, przygotowaniu programu umożliwiającego wprowadzanie danych oraz na bieżącej kontroli jakości przetwarzania. W efekcie powstaje baza danych gotowa do prowadzenia analiz, przygotowania  zestawień tabelarycznych lub raportów.

Elektroniczne formularze

Kodowanie danych

Wprowadzanie danych

Specjalizujemy się w ręcznym wprowadzaniu danych. Świadczymy usługi tam, gdzie wypełnione formularze nie poddają się skanowaniu i nie mogą zostać odczytane przez specjalistyczne systemy OCR. Wprowadzamy zarówno dane numeryczne, jak i alfanumeryczne, a powstałe w ten sposób bazy danych poddajemy czyszczeniu (walidacji). Przy jednokrotnym wprowadzaniu danych osiągamy bardzo niskie współczynniki błędów, zastosowanie podwójnego wprowadzania całkowicie eliminuje błędy.

Zestawienia tabelaryczne i raporty

Każda z wyżej wymienionych usług może być świadczona niezależnie od pozostałych. Możemy przygotować elektroniczny formularz i przekazać go zleceniodawcy, który samodzielnie podejmie się wprowadzania danych. Możemy kodować dane tekstowe przekazane nam w postaci innej, niż nasza bazy danych. Możemy również wprowadzać dane korzystając z oprogramowania udostępnionego nam przez zleceniodawcę (np. formularz udostępniony w sieci, połączony bezpośrednio z bazą klienta).

Pobierz pdf z informacjami o naszej firmie.


© Questin

O nas  Nasze usługi  Wprowadzanie danych  Kodowanie danych  Zestawienia tabelaryczne  Elektroniczne formularze  Qinput  Nasi Partnerzy  Kontakt